شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

مجسمه سازی

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

نمایی از کار زروان (هنر مجسمه سازی)

نمایی دیگر از زروان (مجسمه سازی)

متریال: فلز

ابعاد: 40*40

طراحی و اجرا: آبان صالحی

مجسمه سازی

اثر زروان کاری اسطوره ای از هنر مجسمه سازی

زروان

زروان

خدای زمان و مکان... اسطوره تاریکی و روشنایی

نبرد میان خوب و بد و در آخر پیروزی

این کار مربوط به یک اسطوره تاریخی می باشد که سعی شده به یک بیان جدید با استفاده از نور و سایه پیاده سازی شود که تاثیر دیگری بر روی مخاطب خود داشته باشد...

مجسمه سازی

1
2